Zakladnici


Udruga hrvatskih sudaca, Zrinjevac 5, Zagreb www.uhs.hr

Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53/II, Zagreb www.hok-cba.hr

Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu, Ulica kralja Zvonimira 26, Zagreb

Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, Križanićeva 16/IV, Zagreb www.pravniciugospodarstvu.hr

Institut za javnu upravu, Ćirilometodska 4, Zagreb www.iju.hr

Hrvatska udruga za ustavno pravo, Domovinskog rata 8, Split

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14/I, Zagreb www.pravo.hr

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka www.pravri.hr

Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, Stjepana Radića 13, Osijek www.pravos.hr

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split www.pravst.hr

Hrvatska javnobilježnička komora, Račkoga 10, Zagreb www.hjk.hr

Akademija pravnih znanosti, Trg maršala Tita 14/1, Zagreb www.pravo.hr/apzh

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb www.zagreb.hr