O zakladi

Dana 4. travnja 2008. godine napustio nas je Jadranko Crnić, plemenit čovjek i iznimni pravni znalac, prvi predsjednik Ustavnog suda samostalne i neovisne Republike Hrvatske i jedan od ključnih ljudi hrvatske pravne struke posljednjih desetljeća.

Dr. sc. Jadranko Crnić, svojim je golemim pravničkim znanjem i mudrošću uživao velik ugled među hrvatskim pravnicima, a zbog svoje humanosti, moralnog autoriteta i nesebičnog zalaganja za pomoć ljudima u nevolji i promociji istinske vladavine prava osigurao je i jednako takvo uvažavanje široke hrvatske javnosti.

Bio je čovjek kome se vjerovalo i na kojeg se je stručno i ljudski uvijek moglo snažno osloniti. Njegov odlazak, koji još snažnije osjećamo i danas, bio je nenadoknadiv gubitak za hrvatsku pravničku struku.

Takav je čovjek zaslužio da ga se pamti, da se kroz njegovo ime potiče pravna, ali i ljudska izvrsnost. Stoga je već tijekom 2008. začeta ideja o osnivanju zaklade koja bi bila usmjerena na čuvanje uspomene na dr.sc. Jadranka Crnića i to na način da se kroz njegovo ime, koje uvijek snažno odjekuje u hrvatskoj pravnoj javnosti, u prvom redu oda priznanje istaknutim pravnicima koji su cijeli život uložili u boljitak vlastite struke, ali i u jačanje njena ugleda u hrvatskom društvu.

Inicijativa je naišla na široku potporu među hrvatskim pravnicima i pravnim institucijama. Nakon pripremnih radnji unutar pravničkih udruga i ustanova, dana 6. travnja 2009. zaključen je Ugovor o osnivanju Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić.
Osnivači Zaklade su: Udruga hrvatskih sudaca, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, Institut za javnu upravu, Hrvatska udruga za ustavno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska javnobilježnička komora, Akademija pravnih znanosti i Grad Zagreb.

Pored zakladnika, Ugovoru o osnivanju su kao ugovorni podupiratelji pristupili i Ustavni sud Republike Hrvatske, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Upravni sud Republike Hrvatske, Hrvatski Crveni križ, Družba braće hrvatskog zmaja, Grad Dugo Selo, Grad Senj, općina Fužine i općina Mrkopalj.

Ministarstvo uprave odobrilo je osnivanje Zaklade rješenjem od 30. prosinca 2009., a rješenjem istog ministarstva od 4. ožujka 2010. odobren je Statut Zaklade i postavljena su zakladna tijela. Za članove Zakladne uprave imenovani su Leo Andreis, akademik Jakša Barbić, mr.sc. Hrvoje Momčinović, Đuro Sessa i mr.sc. Zoran Pičuljan, koji ujedno obnaša i dužnost predsjednika Zakladne uprave.
Na taj način, ostvarene su sve zakonske pretpostavke za početak rada Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić.

Glavna svrha Zaklade, biti će dodjela nagrade pod nazivom dr.sc. Jadranko Crnić vrsnim pravnicima za njihov cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj. Nagrada će se dodjeljivati sucima, znanstvenicima, pravnicima u javnoj upravi, odvjetnicima, javnim bilježnicima, pravnicima zaposlenim u gospodarstvu te drugim pravnim stručnjacima koji su dugogodišnjim visokokvalitetnim radom i/ili primjenom njihovih stručnih ili znanstvenih radova u pravnoj praksi stekli visok stručni ugled i imali značajan utjecaj na razvoj pravne struke, a promocijom vladavine prava stekli i ugled u javnom životu Republike Hrvatske.

Zaklada će dodjeljivati i godišnje priznanje za knjigu ili objavljeni članak od značenja za unapređenje pravne struke te priznanje uredniku, nakladniku ili organizatoru za dugogodišnji uspješni uređivački rad odnosno izdavanje knjiga, radova i publikacija u području prava ili organizaciju pravnih skupova.

Ovu zahtjevnu zadaću provoditi će Zakladna uprava uz pomoć zakladnih stručnih vijeća koja će se osnivati iz reda uglednih pravnih stručnjaka. Tijekom listopada 2010. godine Zaklada će uputiti javni poziv udrugama pravnika, pravnim fakultetima i drugim pravnim institucijama putem stručnih i znanstvenih časopisa, javnih glasila i internetske stranice za nominiranje kandidata za priznanja Zaklade.

Koristimo prigodu zahvaliti se svima koji su sudjelovali u osnivanju i pomogli početku rada Zaklade, a osobito zahvaljujemo obitelji Crnić i obitelji Končić na mogućnosti korištenja imena Jadranka Crnića u nazivu Zaklade.

Zaklada dr.sc. Jadranko Crnić započela je sa radom. Zbog toga osjećamo zadovoljstvo, ali i odgovornost opravdanja ukazanog nam povjerenja. Svaka pomoć, savjet i ideja više su no dobro došli. Zakladu doživljavamo kao zajedničko mjesto komunikacije i suradnje svih hrvatskih pravnika te kao mjesto promocije pravne izvrsnosti u Republici Hrvatskoj.

Pozivamo cijenjene kolegice i kolege da se uključe u njen rad, pomognu nam da Zaklada ostvari svoju svrhu i bude dostojna imena velikog hrvatskog pravnika, humanista i svima nama dragog dr.sc. Jadranka Crnića.ZA ZAKLADU DR.SC. JADRANKO CRNIĆ

dr.sc. Zoran Pičuljan
predsjednik Zakladne uprave