PRIZNANJA ZAKLADE DR. SC. JADRANKO CRNIĆ 
ZA 2023.

Zakladna uprava Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić u sastavu mr. sc. Dražem Jakovina, Damir Kontrec, prof. dr. sc. Petar Miladin, dr. sc. Zoran Pičuljan i Robert Travaš na sjednici održanoj 27. svibnja 2024. donijela je odluke o priznanjima Zaklade za 2023.

Najvišim priznanjem Zaklade, Nagradom dr. sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj nagrađen je prof. dr. sc. Aldo Radolović, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u miru i sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske od 2007. do 2016.

Priznanje za dugogodišnje uspješno izdavanje pravnih publikacija dodijeljeno je Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za Pravni vjesnik, časopis za pravne i društvene znanosti.


Priznanja za objavljenu knjigu od značenja za unapređenje pravne struke
dodijeljena su:

doc. dr. sc. Marku Bratkoviću za knjigu „Revizija po dopuštenju“, u izdanju Organizatora;

prof. dr. sc. Dubravki Hrabar i prof. dr. sc. Aleksandri Korać Graovac (urednicama i autoricama) te autorima Jasni Omejec, Ireni Majstorović, Anici Čulo Margaletić, Ivanu Šimoviću, Štefici Stažnik, Barbari Preložnjak i Marku Bratkoviću za četiri knjige koje čine međusobno povezanu cjelinu o presudama Europskog suda za ljudska prava (roditeljska skrb; skrbništvo i lišenje poslovne sposobnosti; mjere za zaštitu dobrobiti djeteta) i odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske (mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta), u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sukladno statutarnim odredbama i novijoj praksi, priznanja Zaklade biti će dodijeljena na svečanoj sjednici Skupštine Zaklade koncem rujna /početkom
listopada 2024. u prostorima Hrvatskog državnog arhiva.

O točnom datumu održavanja svečanosti dodjele priznanja Zaklade javnost će
biti pravovremeno obaviještena.

Laureatu Zaklade, dragom i poštovanom profesoru Radoloviću i svim dobitnicima priznanja Zaklade kolegijalno od srca čestitamo.

Predsjednik Zakladne uprave
Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić

dr. sc. Zoran Pičuljan, v. r.

Zagreb, 29. svibnja 2024.