Dobitnici priznanja Zaklade

2010.
- dr.sc. Ivo Grbin – Zakon o parničnom postupku (knjiga)
- prof.dr.sc. Branko Smerdel – Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu „Božićnog Ustava“ (članak)

2011.
- Igor Bojanić, Davor Derenčinović, Željko Horvatić, Davor Krapac, Maja Seršić – Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo – izazovi i kontroverze (knjiga)
- Davorka Foretić (uređivački rad)

2012.
- prof.dr. sc. Dario Đerđa, doc.dr.sc. Marko Šikić – Komentar Zakona o upravnim sporovima (knjiga)
- prof.dr.sc. Dragan Medvedović – Novi sustav upravnog sudovanja (članak)
- akademik Davor Krapac (uređivački rad)

2013.
- prof.dr.sc. Jasna Omejec – Konvencija za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava – Strasbourški acquis (knjiga)
- dr.sc. Marin Mrčela – Svjedoci u kaznenom postupku – ispitivanje svjedoka kao dokazna radnja (knjiga)
- Vesna Grubić (uređivački rad)

2014.
- Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (60 godina Zbornika)
- dr.sc. Miroslav Šeparović – Dobrobit djeteta i najbolji interes djeteta u sudskoj praksi (knjiga)

2015.
- Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (savjetovanje Petar Simonetti)
- prof.dr.sc. Marko Gjidara – Općenito o pravu glasanja i biračkom pravu iseljenika (članak)
- mr.sc. Miljenko Giunio (uređivački rad)

2016.
- dr.sc. Desanka Sarvan – Ljudsko pravo na vodu (knjiga)
- Hrvatska odvjetnička komora (savjetovanje Dan hrvatskih odvjetnika)
- Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (savjetovanje Opatija)

2017.
- Zvonimir Slakoper, Loris Belanić, Antun Bilić, Vilim Gorenc,Eduard Kunštek, Hrvoje Markovinović, Emil Mihalina, Gabrijela Mihečić, Petar Miladin, Emilija Mišćenić, Marko Perkušić, Silvija Petrić, Josip Štajfer, Nina Tepeš, Ivan Tot, Branko Vukmir - Bankovni i financijski ugovori (knjiga)
- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (nakladnički niz „Modernizacija prava“)

2018.
- prof.dr.sc. Tatjana Josipović - Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi – načela i standardi zaštite u odlukama Suda Europske unije (knjiga)
- prof.dr.sc. Nada Bodiroga Vukobrat (uređivački rad)

2019.
- dr.sc. Tin Matić - Globalna unifikacija prava elektroničke trgovine – Konvencija UN-a o elektroničkoj komunikaciji (knjiga)

2020.
- prof.dr.sc. Marko Petrak, izv.prof.dr.sc. Frane Staničić – Katolička crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav (knjiga)
- mr.sc. Blaženka Vuk (uređivački rad)

2021.
- Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (časopis Pravo u gospodarstvu)
- Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (savjetovanje Hrvatsko – francuski upravnopravni dani)
- RRif plus (časopis Pravo i porezi)

2022.
- mr.sc. Iris Gović Penić - Izabrana praksa Europskog suda za ljudska prava i građanski postupci pred hrvatskim sudovima (knjiga)
- Tatjana Josipović, Davor Adrian Babić, Marko Baretić, Antun Bilić, Hano Ernst, Andrea Grgić, Tena Hoško, Tomislav Jakšić, Marko Jurić, Ivana Kanceljak, Ivana Majstorović, Jasenko Marin, Romana Matanovac Vučković, Mišo Mudrić, Saša Nikšić, Siniša Petrović, Kristijan Poljanec, Željko Potočnjak, Iva Savić, Ivan Šimović, Dora Zgrabljić Rotar - Privatno pravo Europske unije - posebni dio (knjiga)
- Novi informator (tjednik Informator)
- prof. dr. sc. Ivan Koprić (uređivački rad)