Odluke Zakladne uprave

Priznanja Zaklade za 2021.

Zakladna uprava Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić u sastavu akademik Jakša Barbić, mr.sc. Dražen Jakovina, Damir Kontrec, dr.sc. Zoran Pičuljan i Robert Travaš, uz sudjelovanje mr.sc. Sanje Nole, tajnice Zaklade, na sjednici održanoj 31.svibnja 2022. donijela je odluke o priznanjima Zaklade za 2021.

Najvišim priznanjem Zaklade, Nagradom dr.sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj nagrađena je dr.sc. Ksenija Turković, redovita profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Priznanje za dugogodišnje uspješno izdavanje časopisa „Pravo u gospodarstvu“ dodjeljeno je Hrvatskom savezu udruga pravnika u gospodarstvu.

Priznanje za dugogodišnje uspješno izdavanje časopisa „Pravo i porezi“ dodjeljeno je RRiF-u plus.

Priznanje za dugogodišnje uspješno organiziranje međunarodne konferencije „Hrvatsko – francuski upravnopravni dani“ dodjeljeno je Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Sukladno statutarnim odredbama i dosadašnjoj praksi priznanja Zaklade biti će dodjeljena na svečanoj sjednici Skupštine Zaklade. O održavanju svečanosti dodjele priznanja Zaklade javost će biti prvovremeno izvještena.

Laureatu Zaklade profesorici Kseniji Turković i svim dobitnicima priznanja Zaklade
kolegijalno od srca čestitamo.

predsjednik Zakladne uprave
dr.sc. Zoran Pičuljan

Zagreb, 3. lipnja 2022.

Odluke 1. sjednice Zakladne uprave održane 4. svibnja 2010.

1. sjednica Zakladne uprave održana je 4. svibnja 2010. godine u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u nazočnosti mr.sc. Zorana Pičuljana, predsjednika Zakladne uprave, te članova Lea Andreisa, mr.sc. Hrvoja Momčinovića i Đure Sessa, dok je akademik Jakša Barbić ispričao svoj izostanak.

Zakladna uprava donijela je slijedeće odluke :

- Prihvaćen je prijedlog predsjednika Zakladne uprave da autor za izradu Nagrade dr. sc. Jadranko Crnić bude vodeći hrvatski medaljer Damir Mataušić

- Zakladna uprava imenovala je Sanju Nolu dipl. iur., tajnicom Zaklade

- Usvojen je Pravilnik o priznanjima Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić

- Zaključeno je da se javni poziv za dodjeljivanje nagrade i priznanja raspiše u rujnu 2010. godine.