Zaklada dr.sc. Jadranko Crnić

Dežmanova 10, Zagreb

tel: 00385 (1) 2357 501

fax: 00385 (1) 2357 601

info@zakladajadrankocrnic.hr

Skupština Zaklade


Skupštinu Zaklade čine svi zakladnici.
 
Skupština Zaklade donosi odluke o:

  • izmjenama i dopunama Statuta Zaklade ili donošenju Statuta Zaklade,
  • imenovanju i razrješenju članova Zakladne uprave,
  • usvajanju izvješća o rezultatima djelovanja Zaklade i o stanju imovine Zaklade,
  • o drugim pitanjima sukladno Statutu i općim aktima Zaklade
Redovita skupština Zaklade održava se jednom godišnje, a izvanredne skupštine sazivaju se prema potrebi.
Skupštinu saziva Zakladna uprava, a može je sazvati i 1/3 zakladnika.
 
Skupština Zaklade donosi odluke većinom glasova zakladnika zastupljenih na Skupštini, ako je na sjednici zastupljeno više od polovine zakladnika, osim ako Statutom nije drukčije propisano.
 
Ugovorni podupiratelji i podupiratelji Zaklade mogu prisustvovati sjednici Skupštine Zaklade, bez prava odlučivanja.