Zaklada dr.sc. Jadranko Crnić

Dežmanova 10, Zagreb

tel: 00385 (1) 2357 501

fax: 00385 (1) 2357 601

info@zakladajadrankocrnic.hr

                                            P O Z I V                                                       za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić

 I.
Pozivaju se udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije te nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa da dostave prijedloge kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić (dalje: Zaklada).
II.
Priznanja Zaklade su:
1. Nagrada dr. sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj,
2. priznanje za objavljenu knjigu ili članak od značenja za unapređenje pravne struke u 2010.,
3. priznanje za uspješan uređivački rad u području prava.
III.
Predlagatelji za Nagradu dr. sc. Jadranko Crnić mogu biti udruge pravnika, pravni fakulteti i druge pravne institucije.
Predlagatelji za priznanja iz točke II./2. i točke II./3. mogu biti nakladnici i izdavači pravnih knjiga i časopisa.
IV.
Za Nagradu dr.sc. Jadranko Crnić mogu se predložiti suci, znanstvenici, pravnici u javnoj upravi, odvjetnici, javni bilježnici, pravnici zaposleni u gospodarstvu te drugi pravni stručnjaci koji su dugogodišnjim visokokvalitetnim radom i/ili primjenom njihovih stručnih ili znanstvenih radova u pravnoj praksi stekli visok stručni ugled i imali značajan doprinos  razvoju pravne struke, a promocijom vladavine prava stekli i ugled u javnom životu Republike Hrvatske.
V.
Za priznanje za objavljenu knjigu ili članak u 2010. mogu se predložiti pravni stručnjaci kojih su radovi bili od značenja za unapređenje pravne struke u toj godini.
 VI.
Za priznanje za dugogodišnji uspješan uređivački rad u području prava mogu se predložiti urednici pravnih knjiga i/ili časopisa.
VII.
 
Prijedlog za dodjelu Nagrade dr. sc. Jadranko Crnić obvezno sadržava:
- životopis kandidata,
- obrazloženje prijedloga,
- popis stručnih i  znanstvenih radova kandidata,
- popis stručnih i znanstvenih skupova na kojima je kandidat aktivno sudjelovao.
U prijedlogu je potrebno posebno obrazložiti doprinos kandidata pravnoj praksi te njegov utjecaj na razvoj pravne struke i promociju vladavine prava u Republici Hrvatskoj.
Prijedlog može sadržavati i popis ostalih stručnih aktivnosti kandidata te ostale podatke koje predlagatelj smatra potrebnim.
VIII.
Prijedlog za dodjelu priznanja pod točkom V. obvezno sadržava:
-životopis kandidata
-obrazloženje prijedloga.
Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.
Uz prijedlog predlagatelj je obvezan dostaviti pet primjeraka knjige ili članka kandidata koji se predlaže za priznanje.
IX.
Prijedlog za dodjelu priznanja navedenog pod točkom VI. obvezno sadržava:
- životopis kandidata,
- obrazloženje prijedloga,
- popis stručnih i znanstvenih radova i knjiga koje je kandidat uredio.
Prijedlog može sadržavati i ostale podatke koji predlagatelj smatra potrebnim.
 
X. 
Rok za predlaganje kandidata je 31. siječnja 2011.
XI.
Ostale informacije o uvjetima i postupku dodjele priznanja Zaklade te pravni akti Zaklade dostupni su na web.stranici: www.zakladajadrankocrnic.hr
 
XII.
Prijedlozi se dostavljaju na adresu:
Hrvatska odvjetnička komora, Zagreb, Koturaška 5 (Zaklada dr. sc. Jadranko Crnić – priznanja pravne struke za 2010.)
Zagreb, 22. listopada 2010.