Zaklada dr.sc. Jadranko Crnić

Dežmanova 10, Zagreb

tel: 00385 (1) 2357 501

fax: 00385 (1) 2357 601

info@zakladajadrankocrnic.hr

Odluka o dodjeli priznanja Zaklade za 2015. godinu

 ZAKLADA DR.SC. JADRANKO CRNIĆ
            ZAKLADNA UPRAVA
 
 
Zakladna uprava Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić , na sjednici održanoj 24.ožujka 2016. donijela je odluku o dodjeli priznanja Zaklade za 2015.:
 
1.      Nagrada dr.sc. Jadranko Crnić  za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj (najviše priznanje Zakklade), na prijedlog  Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu dodjeljuje se
             dr.sc. Ivi Grbinu, umirovljenom sucu Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
 
2.      Priznanje za knjigu/članak od značaja za unapređenje pravne struke u 2015. na prijedlog uredništva Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu dodjeljuje se prof.dr.sc.emeritusu Marcu Gjidari, umirovljenom profesoru Sveučilišta Paris II, za izvorni znanstveni članak „Općenito o pravu glasanja i biračkom pravu iseljenika“, objavljenom u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu br.2./2015.
 
 
3.      Priznanje za dugogodišnji uspješan  uređivački rad u području prava, na prijedlog  Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu dodjeljuje se mr.sc. Miljenku Giuniu , uredniku časopisa „ Pravo u gospodarstvu“za uređivanje tog časopisa od 1992.
 
4.      Priznanje za dugogodišnju uspješnu organizaciju pravnih skupova, na prijedlog Zakladne uprave  dodjeljuje se Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za Savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo-obveze – postupak) koje se u cilju spajanja pravne teorije i prakse od 1994. održava u Poreču i međunarodnog je karaktera.
 
Dobitniku Nagrade i dobitnicima priznanja Zaklade, kolegijalno i od srca iskreno čestitamo.
Svečanost dodjele priznanja Zaklade održati će se tijekom svibnja 2016. O točnom datumu svečanosti dodjele priznanja Zaklade javnost će biti pravovremeno izviještena.
 
 
                                                                              Predsjednik Zakladne uprave
                                                                                       Dr.sc. Zoran Pičuljan
 
Zagreb, 29.ožujka 2016.